Společnost CMArt Reality, a. s. vznikla přeměnou společnosti Cinemart, a. s., IČO: 45272514, se sídlem v Praze 1, Národní 60/28, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1445, jejím rozdělením ve formě odštěpení

   údaje o společnosti
    CMArt Reality, a.s.
    Národní 28
    110 00 Praha1
    IČ: 02625385
    DIČ: CZ02625385